SamenwerkingPCBO Meppel werkt nauw samen met andere scholenkoepels in Drenthe en Overijssel, zoals TREF onderwijs, Pricoh en Accrete.   
Met hen hebben wij de Stichting Kwadraat Onderwijs opgericht, een stichting die initiatieven ontplooit ten behoeve van onderwijs aan meer- en hoogbegaafden. 
Verder wordt er samengewerkt met het VO onderwijs in Meppel: Dingstede, Stad en Esch, AOC Terra en Greijdanus College.
Als het gaat om de Opleidingsscholen voor leerkrachten zijn er contacten met de Pabo's van de Hogescholen Windesheim en Viaa in Zwolle.


PCBO Meppel maakt deel uit van het samenwerkingsverband Passend Onderwijs 2203. 

PCBO Meppel en TREF hebben PlusKinderopvang opgericht. Klik hier voor meer informatie.


Uiteraard is bovenstaande een greep uit de samenwerkingsverbanden waarin PCBO Meppel zich beweegt.