Privacy beleid

Het Informatiebeveiligings- en privacy beleid van de Stichting PCBO Meppel geldt voor al onze kindcentra.
Daarnaast is er een Privacyverklaring. Ter kennisname wordt ook een blanco versie van een verwerkersovereenkomst en het 'Convenant Digitale Onderwijsmiddelen' getoond.
U vindt ook informatie over het leerlingdossier en het onderwijskundig rapport. De tekst uit de schoolgids vindt u onder het kopje 'Privacy in de schoolgids'. 
Hoe gaat PCBO Meppel om met persoonsgegevens? Klik hier voor de informatie.
PCBO Meppel heeft een functionaris voor de gegevensbescherming aangesteld. Klik hier voor de gegevens.
Klik op de toetsenborden hieronder voor verschillende beleidsstukken in het kader van Privacy van de Stichting PCBO Meppel. Mocht u vragen hebben over het privacybeleid, mail dan naar info@pcbomeppel.nl 

                                  
 Privacy beleid                   Convenant          Verwerkersovereenkomst     protocol datalek


                                                      
Leerlingdossier         Privacy in schoolgids     Verwerking persoonsgegevens        Beveiligingsincident 


                             
Functionaris                Aanmeldformulier        Privacyverklaring           Geheimhoudings-
Gegevensbescherming                                                                                verklaring