Het Kompas
Op het Kompas verzorgt PlusKInderopvang de Tussenschoolse opvang. Meer informatie kunt u vinden op de website van de school. 
 Peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang worden binnen het Palet aangeboden door Partou.
 
http://www.cbshetkompas.nl/