Basisschoolleerlingen uit Meppel worden ondernemer

 Gisteren om 07:47 uur

Meppel - De Meppeler ondernemer Anis Jadib en Stichting PCBO Meppel slaan de komende weken de handen ineen om bassischoolleerlingen vroegtijdig kennis te laten maken met ondernemerschap. Leerlingen uit groep 6, 7 en 8 van de zes Christelijke basisscholen die zijn aangesloten bij PCBO Meppel krijgen de komende zes weken de kans om een eigen businessplan te bedenken en uit te voeren.

Anis Jadib - eigenaar Werkplan Uitzendbureau en Posmark Nederland - bezoekt de kindcentra Anne Frank, Stadskwartier, Het Kompas, De Akker, Talent.nl en Beatrix om het project ‘Kindcentraal Ondernemen’ af te trappen.

Leerlingen worden door Jadib uitgedaagd om na te denken over het runnen van een eigen onderneming. Zij kunnen bij hun leraar solliciteren met eigen ideeën, uitwerkingen of skills. De leerlingen met de beste ideeën worden geselecteerd en vormen samen een projectgroep. Anis Jadib stelt vervolgens per projectgroep 250 euro ter beschikking als startbedrag. Leerlingen krijgen de schone taak om dit bedrag te investeren. Daarbij is het bedoeling dat zij als echte ondernemers te werk gaan en proberen in de komende zes weken winst te maken. Daarvoor mogen ze ook hulp inroepen van andere leerlingen op hun school. Na zes weken volgt er een eindfeest met alle betrokken scholen. Tijdens dit feest wordt de projectgroep die het beste gepresteerd heeft, in het zonnetje gezet. Ook is er een extra aanmoedigingsprijs voor het beste alternatieve idee.

Stimulans

Anis Jadib en PCBO Meppel hopen met dit project ondernemerschap bij kinderen vroegtijdig te stimuleren. ‘Als ik terugkijk op mijn eigen tijd op de basisschool, heb ik het als groot gemis ervaren dat er geen aandacht was voor het vroegtijdig kennismaken met ondernemers en ondernemerschap. De initiatiefnemers van PCBO Meppel en ik vinden het waardevol om hierin iets mee te kunnen geven aan kinderen. Het stimuleert mooie dromen en de wil om er iets mee te doen. Daarnaast kunnen de kinderen ondernemerschap in de praktijk ervaren. Hopelijk geeft het hen een juiste prikkel om er iets mee te doen.’

Door verschillende thema’s aan te snijden in de klas krijgen kinderen meer inzicht over ondernemen en leren ze hoe belangrijk geld eigenlijk is. Denk bijvoorbeeld aan: Hoe verdubbel je 250 euro. Welke risico’s horen bij ondernemen? Is het idee duurzaam? Wat doet de concurrentie? Allemaal onderwerpen waar de kinderen rekening mee leren houden.

Onderwijs en ondernemerschap gaan hand in hand in Meppel. Het project is een samenwerking van PCBO Meppel, Werkplan en FIZZ | Digital Agency. FIZZ ondersteunt tijdens dit project met communicatie- en marketingmiddelen. Werkplan blijft nauw betrokken de komende weken. Ook gaat het bedrijf met de leerlingen op bedrijfsbezoek.


Plusklas Kwadraat: ‘Een verrijking voor hoogbegaafde leerlingen uit Meppel en omgeving.’

Vastlopen op je eigen school, omdat je anders denkt dan je meeste leeftijdsgenoten en behoefte hebt te sparren met ontwikkelingsgelijken. Het overkomt de hoogbegaafde leerlingen die zich iedere woensdagochtend melden bij Anja de Groot op de Anne Frankschool in Meppel. Daar komen deze leerlingen één keer per week samen onder de naam ‘Plusklas Kwadraat’ en wordt er gewerkt aan hun ontwikkeling.

Anja de Groot
Anja de Groot is oprichter en eigenaar van de meer- en hoogbegaafdheidspraktijk ‘Meer dan IQ’ en ECHA Specialist in Gifted Education. Sinds 2010 coacht ze op woensdagmorgen hoogbegaafde leerlingen van de groepen 5 t/m 8. Speciaal voor deze doelgroep heeft Anja een lesdag ontwikkeld die voor hen uitdagend en verrijkend is. In de stuurgroep van Plusklas Kwadraat, waar ook de aanmelding van nieuwe leerlingen plaats vindt, zitten vertegenwoordigers van samenwerkende scholen uit Meppel en omgeving*. Aanmelding voor Plusklas Kwadraat loopt via de eigen school
en gebeurt mede op basis van een intelligentietest.

Dagindeling
De ochtend begint voor de leerlingen met ontmoeting en gebed. Hierna worden nieuwsitems besproken waar dieper op in wordt gegaan. Ook gaan ze in gesprek over situaties die de leerlingen hebben beleefd. Na deze intervisie krijgen de leerlingen theorie over hoogbegaafdheid en wordt besproken hoe ze deze informatie toe kunnen passen op hun eigen school en project. Vervolgens werken de leerlingen uit door hen gekozen werkboeken en reflecteren ze op eigen leerdoelen tijdens het werken. In de kring brengen leerlingen een wringmoment in en vertellen ze hoe hiermee is omgegaan. Zo’n wringmoment is een situatie waarbij leerlingen moeten doorzetten, volhouden of een andere oplossing moeten bedenken. Anja en de leerlingen noemen dit het ‘kuikenmoment’. Leerlingen geven elkaar feedback en mogen daarna stemmen wiens inbreng het beste ‘kuikenmoment’ van die woensdag wordt. Tot slot werken leerlingen, via onderzoekend leren, aan het ontwikkelen van een spel.


Werkwijze
Gedurende de hele ochtend staat de eigen ontwikkeling centraal. Het doel is dat leerlingen bewust worden van hun eigen handelen, hiervan leren en groeien. Pijlers zijn: jezelf uitdagen, verantwoordelijkheid nemen, doelen stellen, vragen stellen, volhouden, keuzes maken en plannen. Leerlingen werken voortdurend aan executieve functies, welke je grofweg kan onderverdelen in concentratie, impulsbeheersing, flexibiliteit en prioriteiten stellen. Met deze werkwijze worden de leerlingen voortdurend uitgedaagd, waardoor ze zich zowel cognitief als sociaal-emotioneel ontwikkelen.

Succeservaring
Anja houdt van haar werk met deze doelgroep. ‘’Ik geniet enorm als ik leerlingen zie loskomen uit situaties waarin ze waren vastgelopen.’’ Ook voor ouders is Plusklas Kwadraat een verrijking. Zij zien o.a. tijdens de kijkmorgens dat hun kinderen opbloeien. Ouders leren zelf meer over hoogbegaafdheid en hoe hiermee om te gaan. Uiteindelijk draait het natuurlijk om het kind zelf. Niets is leuker dan een oud-leerling die langskomt en reflecteert op de lessen bij Plusklas Kwadraat: ‘’Bedankt juf Anja, deze lessen hebben me enorm geholpen!”Klik hier voor het interview

Gezond bewegen belangrijke voorwaarde voor schoolsucces.
 
 
Leren lezen en rekenen zijn belangrijke vaardigheden die op school aangeleerd worden. Wanneer een kind hier moeite mee heeft zijn er allerlei mogelijkheden om in of buiten de groep extra hulp te krijgen. Binnen de PCBO kindcentra is er sinds kort ook een mogelijkheid om extra hulp te krijgen wanneer motorische vaardigheden een extra impuls nodig hebben. Onder naam “Gym extra” krijgen de kinderen, na schooltijd, de gelegenheid om extra te oefenen onder begeleiding van de eigen gymleerkrachten.
 
“Het belang van bewegen kan moeilijk overschat worden” aldus Herman Langhorst, directeur/bestuurder van PCBO Meppel. Langhorst doelt hierbij o.a. op de onderzoeken van prof. Scherder, die hebben aangetoond dat bewegen de hersenontwikkeling stimuleert. “Bewegen is een belangrijke voorwaarde voor schoolsucces, dus ligt het voor de hand dat PCBO Meppel hier extra energie insteekt”.  Gym extra is een lang gekoesterde wens van de directeur bestuurder.
“Goed mee kunnen komen in de gymzaal of na schooltijd bij de sportvereniging is niet alleen belangrijk voor de gezondheid van een kind, het geeft zelfvertrouwen en sociale contacten. Vroeger, toen ik zelf nog op school zat, was “partijtje kiezen” de gewoonste zaak van de wereld. Steeds weer werden dezelfde kinderen als laatste gekozen of ingedeeld door de leerkracht. Iedereen kan zich wel indenken welk gevoel dat geeft. Gelukkig gebeurt dat tegenwoordig niet meer, maar mee kunnen komen in de gymzaal en bij de sportvereniging is nog steeds en belangrijke factor voor het zelfvertrouwen van veel kinderen.
Het mooie van “Gym extra” is dat er vaak snel zichtbare successen geboekt worden. Daarom begint de lessenserie met een beweegtest, dezelfde test wordt 8 weken later nog een keer gedaan waardoor duidelijk wordt wat de extra impuls heeft opgeleverd.
 
De “gym extra” activiteiten worden aangeboden buiten de lestijden om, zodat de kinderen niets hoeven te missen van het schoolprogramma. Ze worden uitgenodigd door de eigen gymleerkracht, maar de ouders kunnen ook aangeven dat ze gebruik willen maken van deze mogelijkheid. In de nieuwsbrief van het eigen kindcentrum vinden ouders alle benodigde informatie. Op dit moment verzorgen de gymleerkrachten een lessenserie op kindcentrum Stadskwartier. In de loop van het schooljaar volgen de andere PCBO  kindcentra. Meedoen is gratis.

een andere, nieuwe activiteit is doevrijdag: bewegen en leren gaat goed samen!
https://www.youtube.com/watch?v=mueKahzKCkA