Op 14 februari 2018 was er een interessante lezing van Erik Scherder.
Deze PCBO Academy was samen met de Stichting Accrete georganiseerd.
Tijdens de PCBO Academy bevestigde prof. Scherder de visie van PCBO Meppel m.b.t. onderwijs.
Goed onderwijs is meer dan taal, rekenen en cito toetsen, goed onderwijs benadrukt ook het belang van de creatieve, sociale en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Laat kinderen onderzoeken, nieuwe dingen ontdekken en zorgt voor succeservaringen.

bekijk hieronder het filmpje, een korte impressie van die middag.

https://www.youtube.com/watch?v=gvjcYVlKi9M&t=26s

tevens het filmpje over doevrijdag, een activiteit van bewegen en leren!
 

https://www.youtube.com/watch?v=V9CNqimBPzk