Kanjertraining op school en thuis
PCBO Meppel organiseerde op dinsdagavond 20 november een speciale avond over de Kanjertraining in Kindcentrum de Akker (Engelgaarde 31). 
De Kanjertraining is een landelijke training, ontwikkeld door Gerard Weide. Het gaat bij de training om sociale vaardigheden, een assertiviteitstraining en een weerbaarheidstraining. De PCBO kindcentra (onderwijs en opvang) gebruiken deze trainingen om kinderen handvatten te geven in sociale situaties, zoals “hoe ga ik op een goede manier met anderen om?” De Kanjertraining is goed voor alle leerlingen en extra positief voor kinderen die weerbaarder mogen worden.
Kinderen kunnen soms vervelende of nare dingen meemaken en bij de kanjerlessen leren ze hoe je daarmee omgaat. Dat vormt je! Je kunt verlegen zijn, geen zelfvertrouwen hebben, moeite hebben met het gedrag van de ander…. in de kanjerlessen worden gevoelens bespreekbaar gemaakt. Dat maakt die lessen zo waardevol. Kinderen leren om positief over zichzelf en de ander te denken. “Het is goed dat ik er ben, er zijn mensen die van mij houden, ik luister naar kritiek, ik kan zeggen wat ik voel en wil. Ik doe niet mee met narigheid”.