Open sollicitatie


We ontvangen regelmatig open sollicitatiebrieven (motivatie en CV) van kandidaten die graag voor PCBO Meppel willen werken als vervanger, onderwijsassistent of groepsleerkracht.
 
We vragen aan kandidaten die voor PCBO Meppel willen werken of ze uit overtuiging kiezen voor christelijk onderwijs en de christelijke identiteit van onze scholen willen en kunnen uitdragen. 
We vinden het ook belangrijk dat onze leraren godsdienstige vorming kunnen geven en de verhalen uit de  Bijbel kunnen overdragen.
 
Wanneer je een brief stuurt naar info@pcbomeppel.nl wil je dan ook ingaan op het hierboven genoemde?
 
Heb je bijvoorbeeld op de PABO ook scholing gevolgd m.b.t. het vertellen van Bijbelverhalen etc. (Diploma Christelijk Basisonderwijs)?
 
Wij nodigen kandidaten die een goede sollicitatiebrief en-/of motivatie + een CV hebben gestuurd uit voor een gesprek op ons bestuurskantoor aan de Leonard Springerlaan 39, 7941 GX Meppel.

Voor invalwerk hebben we een contract met SLIM Personeelsbemiddeling ( https://www.slim-online.nl/ )
Daar kunt u zich inschrijven als invaller via: https://www.slim-online.nl/?mod=insch

 

Invaller in de vaste pool van PCBO Meppel


We hebben enkele invallers in dienst die een benoeming hebben als pooler. Bij een werktijdfactor van 0,6 (drie dagen) moet deze invaller vier dagen beschikbaar zijn om in te vallen. Bij een werktijdfactor van 0,8 moet de invaller de hele week beschilkbaar zijn om in te vallen.
Heb je belangstelling voor het werken in de vaste invalpool van PCBO Meppel, mail dan je sollicitatiebrief met  motivatie en CV mail naar info@pcbomeppel.nl 

De pooler:
  • kiest bewust voor christelijk onderwijs en wil daar actief inhoud aan geven. 
  • is bevoegd leerkracht basisonderwijs. De pooler mag startbekwaam zijn.
  • is op de hoogte van de huidige ontwikkelingen en werkwijze in het basisonderwijs.
  • is ICT-vaardig.
  • is inzetbaar in tenminste twee bouwen (onderbouw/middenbouw, middenbouw/bovenbouw).
  • krijgt minimaal een (tijdelijk) contract van twee dagen (0,4) en is daarvoor drie dagen beschikbaar om in te vallen. 
  • wordt aan een van onze kindcentra gekoppeld, maar is beschikbaar voor al onze kindcentra.
 

Vacatures


Als er vacatures zijn worden ze hieronder geplaatst.